Đồ Họa Thông Tin Vương Quốc Thái Lan

Đồ Họa Thông Tin Vương Quốc Thái Lan

Với hơn 32 triệu khách du lịch đến thăm chỉ trong năm 2016, quốc gia châu Á duy nhất đã có sự gia tăng đáng kể về du lịch trong những năm gần đây. Thái Lan là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới. Đất nước này có mọi thứ cho tất cả mọi người, từ văn hóa và ẩm thực, đến mua sắm và các hoạt động ngoài trời. Nó cung cấp nhiều đến nỗi một lần truy cập là không đủ - bạn sẽ muốn thực…continue reading →
Infographic Là Gì?

Infographic Là Gì?

Đồ họa thông tin (một từ ghép ngắn gọn của “thông tin” và “đồ họa”) là những hình ảnh biểu diễn trực quan của thông tin, dữ liệu hoặc kiến ​​thức nhằm trình bày thông tin một cách nhanh chóng và rõ ràng. - Wikipedia Infographics là một công cụ mạnh mẽ để hiển thị dữ liệu, giải thích các khái niệm, đơn giản hóa bản trình bày, lập bản đồ các mối quan hệ, hiển thị xu hướng và cung cấp những hiểu biết cần thiết. Sử dụng đồ họa thông tin Đồ…continue reading →
Bản Đồ Hành Trình Của Khách Hàng Là Gì?

Bản Đồ Hành Trình Của Khách Hàng Là Gì?

Customer journey mapping is a very useful technique to help you understand your customers' motivations - their needs, indecisiveness and concerns. While most organizations are quite good at collecting customer data, data alone cannot convey the frustrations and experiences of customers. One of the best storytelling tools in business is the customer journey map (CJM).