MS PowerPoint to format pliku, którego zwykle używamy w prezentacji. Czasami możemy udostępnić nasz dokument jako plik PDF, ale nadal wolimy przekonwertować go do formatu PDF, aby przygotować świetną prezentację. VP Online PDF Converter może pomóc zakończyć konwersję w kilku krokach!

Jak przekonwertować PDF na MS PowerPoint

Jak przekonwertować PDF na MS PowerPoint

Prześlij plik PDF do obszaru roboczego

W obszarze roboczym przejdź do pulpitu nawigacyjnego, kliknij Aplikacje-PDF .
Wybierz Narzędzia – Konwertuj PDF na i prześlij swój dokument.

Wybierz PPTX i naciśnij przycisk Konwertuj , aby rozpocząć konwersję.

Następnie naciśnij przycisk Pobierz , aby rozpocząć konwersję.

Edytuj swój dokument w MS PowerPoint

Możemy teraz otworzyć dokument w MS PowerPoint, edytować go do własnych potrzeb i rozpocząć pracę.

Więcej informacji o narzędziach VP Online PDF

Konwertuj PDF na dokument MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Konwertuj PDF na MS Word na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Konwertuj PDF na MS Excel na iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Jak przekonwertować plik PDF na MS PowerPoint na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Konwertuj PDF na HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Konwertuj PDF na obrazy
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Jak edytować plik PDF na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Jak scalić pliki PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/