PDF/A là phiên bản được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO của Định dạng Tài liệu Di động (PDF). Nó có thể tái sản xuất để được khép kín 100%. Tất cả thông tin cần thiết để hiển thị tài liệu sẽ được lưu trữ, tương tự như tệp nhúng, bao gồm văn bản, đồ họa, phông chữ và màu sắc.

Để đảm bảo rằng tệp có thể được lưu trữ lâu dài, chúng tôi có thể cần kiểm tra xem tệp PDF có ở định dạng PDF/A tiêu chuẩn hay không . VP Online PDF Tool là một công cụ thuận tiện và hữu ích để bạn kiểm tra miễn phí công việc của mình. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó hoạt động trong bài viết này.

Cách kiểm tra xem PDF có ở dạng PDF/A Standard không

Cách kiểm tra xem PDF có ở dạng PDF/A Standard không

Trong VP Online, nhấn vào Explore , chúng chọn PDF Editor .

Chúng ta có thể tìm thấy công cụ PDF bằng 2 cách:

  1. Nhấp vào nút Khám phá Tất cả Công cụ PDF ở trên cùng bên phải
  2. Cuộn xuống trang để tìm công cụ

 

Lấy (1) làm ví dụ.
Sau đó, chúng tôi sẽ vào trang của các công cụ PDF trực tuyến. Nhấp vào Công cụ chỉnh sửa PDF .

Sau đó, trang sẽ tự động chuyển đến phần đó.
Nhấp vào Công cụ xác thực PDF/A .

Sau đó, tải PDF lên trang.

Hồ sơ xác nhận khác nhau được cung cấp để chúng tôi kiểm tra công việc của mình.
Nếu chúng tôi không chắc bạn nên chọn gì, thì chúng tôi có thể chọn Tự động phát hiện .

Kết quả là chúng ta có thể biết PDF có ở dạng PDF/A Standard hay không.

Nếu PDF của bạn không ở định dạng PDF/A Standard, chúng ta có thể nhấp vào nút Convert to PDF/A-1B bên dưới để bắt đầu chuyển đổi.

Thông tin thêm về PDF & PDF/A

PDF/A là gì?
https://blog.visual-paradigm.com/what-is-pdf-a/
https://blog.visual-paradigm.com/what-is-pdf-a-2/

Sự khác biệt giữa PDF & PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/difference-between-pdf-pdf-a/

Các loại PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/types-of-pdf-a/

Ưu điểm của việc sử dụng PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/advantages-of-using-pdf-a/

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/the-pros-and-cons-of-using-pdfa/

PDF/A mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp của bạn?
https://blog.visual-paradigm.com/how-does-pdf-a-benefit-your-business/

Các mức tuân thủ khác nhau của PDF/A là gì?
https://blog.visual-paradigm.com/what-are-the-different-conformance-levels-of-pdf-a/

Chúng tôi sử dụng PDF hay PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/do-we-use-pdf-or-pdf-a/

Khi nào bạn nên tạo PDF/A của mình?
https://blog.visual-paradigm.com/khi-nên-bạn-tạo-your-pdf-a/