W przypadku udostępniania naszej pracy przez Internet lub w przypadku, gdy niektóre urządzenia mogą nie zawierać żadnej przeglądarki PDF, przekonwertowanie naszego dokumentu PDF na HTML może być jednym z dobrych rozwiązań. Wypróbuj VP Online PDF Converter, a przekonasz się, że jest to bardzo łatwe zadanie!

Jak przekonwertować PDF na HTML

Jak przekonwertować PDF na HTML

Po wejściu do naszego obszaru roboczego przejdź do dashboardu i kliknij Apps-PDF .
Następnie wybierz Konwertuj PDF na w obszarze Narzędzia .

Po przesłaniu pliku PDF wybierz HTML i rozpocznij naszą konwersję.

Kliknij przycisk Pobierz , aby pobrać przekonwertowany plik.

Naszą pracę możemy wtedy przeczytać w dowolnej przeglądarce internetowej.

Więcej informacji o narzędziach VP Online PDF

Konwertuj PDF na dokument MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Konwertuj PDF na MS Word na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Konwertuj PDF na MS Excel na iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Jak przekonwertować plik PDF do MS PowerPoint na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Konwertuj PDF na HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Konwertuj PDF na obrazy
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Jak edytować plik PDF na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Jak scalić pliki PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Jak wykonać OCR w pliku PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Jak usunąć strony z pliku PDF za pomocą narzędzi PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Jak podzielić plik PDF na wiele plików
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Jak wyodrębnić strony z pliku PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/