Jeśli nie ma potrzeby edycji lub istnieje ograniczenie rozmiaru pliku, możesz zapisać swoją pracę jako obraz zamiast dokumentu PDF. Szukasz narzędzia do konwersji swojej pracy? Wypróbuj VP Online PDF Converter i możesz zakończyć konwersję w kilku krokach!

Jak przekonwertować plik PDF na obrazy

Jak przekonwertować plik PDF na obrazy

Przejdź do pulpitu nawigacyjnego po lewej stronie naszego obszaru roboczego, kliknij Aplikacje-PDF.
Wybierz Narzędzia-Konwertuj PDF na i prześlij naszą pracę.

Wybierz JPG/PNG , naciśnij przycisk Konwertuj poniżej, aby rozpocząć konwersję.

W przypadku obrazów możemy również wybrać rozdzielczość obrazu .

Po konwersji kliknij przycisk Pobierz , aby uzyskać przekonwertowane obrazy.

Obrazy zostaną zgrupowane w skompresowanym folderze. Wypakuj folder i ciesz się swoją pracą!

Więcej informacji o narzędziach VP Online PDF

Konwertuj PDF na dokument MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Konwertuj PDF na MS Word na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Konwertuj PDF na MS Excel na iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Jak przekonwertować plik PDF do MS PowerPoint na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Konwertuj PDF na HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Konwertuj PDF na obrazy
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Jak edytować plik PDF na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Jak scalić pliki PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Jak wykonać OCR w pliku PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Jak usunąć strony z pliku PDF za pomocą narzędzi PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Jak podzielić plik PDF na wiele plików
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Jak wyodrębnić strony z pliku PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/