Edytowanie strony pliku PDF do własnych potrzeb za pomocą narzędzi VP Online PDF Tools! Jest to profesjonalne narzędzia wspierające edycję plików PDF online, takie jak zmiana kolejności stron, łączenie plików PDF, dzielenie plików PDF na wiele plików itp. W tym artykule pokażemy, jak usunąć strony z pliku PDF za pomocą narzędzi PDF.

Przeczytaj więcej: Usuń strony z pliku PDF w edytorze

Jak usunąć strony z pliku PDF za pomocą narzędzi PDF

Jak usunąć strony z pliku PDF za pomocą narzędzi PDF

Prześlij plik PDF do obszaru roboczego

W naszym obszarze roboczym kliknij Aplikacje-PDF, a następnie wybierz Usuń strony PDF w sekcji Narzędzia .

Prześlij plik PDF na strony, możemy również bezpośrednio przeciągnąć i upuścić plik PDF do niego.

Wyświetlone zostaną strony pliku PDF.

Wybierz strony, które chcesz usunąć, zobaczysz krzyżyk na wybranych stronach.

Po potwierdzeniu zmian kliknij Zastosuj zmiany .

Następnie możemy pobrać edytowane pliki.
Możemy również edytować plik PDF za pomocą internetowego edytora PDF i konwertować plik PDF na Flipbook za pomocą przycisków w prawym dolnym rogu.

Więcej informacji o narzędziach VP Online PDF

Konwertuj PDF na dokument MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Konwertuj PDF na MS Word na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Konwertuj PDF na MS Excel na iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Jak przekonwertować plik PDF do MS PowerPoint na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Konwertuj PDF na HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Konwertuj PDF na obrazy
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Jak edytować plik PDF na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Jak scalić pliki PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Jak wykonać OCR w pliku PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Jak usunąć strony z pliku PDF za pomocą narzędzi PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Jak podzielić plik PDF na wiele plików
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Jak wyodrębnić strony z pliku PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/