PDF to wygodny format do przechowywania danych. Czasami możemy chcieć podzielić plik PDF na wiele plików, aby lepiej się skoncentrować. Narzędzia VP Online PDF pomogą Ci to zrobić w kilku krokach. Zobacz, jak to zrobić w tym artykule i wypróbuj teraz!

Jak podzielić plik PDF na wiele plików

Jak podzielić plik PDF na wiele plików

Prześlij plik PDF do obszaru roboczego

Po wejściu do naszego obszaru roboczego kliknij  Aplikacje – PDF , a następnie naciśnij Podziel strony PDF w obszarze Narzędzia .

Prześlij PDF, możemy też bezpośrednio przeciągnąć i upuścić plik na stronę.

Podziel plik PDF

Wszystkie strony pliku PDF zostaną wyświetlone w edytorze.


Widzimy, że między stronami znajdują się nożyczki, kliknij je, aby pociąć plik PDF na wiele części.
Po zakończeniu kliknij Podziel  u dołu strony.

Pobierz spakowany plik na swoje urządzenie, możemy też zmienić jego nazwę.
Rozpakuj folder, widzimy, że plik PDF jest umieszczony w środku.

Więcej informacji o narzędziach VP Online PDF

Konwertuj PDF na dokument MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Konwertuj PDF na MS Word na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Konwertuj PDF na MS Excel na iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Konwertuj PDF na MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Jak przekonwertować plik PDF do MS PowerPoint na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Konwertuj PDF na HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Konwertuj PDF na obrazy
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Jak edytować plik PDF na iPhonie
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Jak scalić pliki PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Jak wykonać OCR w pliku PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Jak usunąć strony z pliku PDF za pomocą narzędzi PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Jak podzielić plik PDF na wiele plików
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Jak wyodrębnić strony z pliku PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/