MS PowerPoint là định dạng tệp mà chúng tôi thường sử dụng trong bản trình bày. Đôi khi, chúng tôi có thể chia sẻ tài liệu của mình dưới dạng PDF, nhưng chúng tôi vẫn muốn chuyển nó sang PDF để chuẩn bị một bản trình bày tuyệt vời. VP Online PDF Converter có thể giúp bạn hoàn tất quá trình chuyển đổi trong một vài bước!

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint

Tải tệp PDF lên không gian làm việc

Trong không gian làm việc, đi tới bảng điều khiển, nhấp vào Ứng dụng-PDF .
Chọn Công cụ – Chuyển đổi PDF sang và tải lên tài liệu của bạn.

Chọn PPTX và nhấn nút Chuyển đổi để bắt đầu chuyển đổi.

Sau đó, nhấn nút Tải xuống để bắt đầu chuyển đổi của bạn.

Chỉnh sửa tài liệu của bạn trong MS PowerPoint

Bây giờ chúng ta có thể mở tài liệu bằng MS PowerPoint, chỉnh sửa nó cho phù hợp với nhu cầu của mình và bắt đầu công việc của mình.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/