Khi chia sẻ công việc của chúng tôi qua internet, hoặc trong trường hợp một số thiết bị có thể không bao gồm bất kỳ trình xem PDF nào, chuyển đổi tài liệu PDF của chúng tôi sang HTML có thể là một trong những giải pháp tốt. Hãy thử VP Online PDF Converter và bạn sẽ thấy rằng đó là một nhiệm vụ rất dễ dàng!

Cách chuyển đổi PDF sang HTML

Cách chuyển đổi PDF sang HTML

Sau khi vào không gian làm việc của chúng tôi, hãy chuyển đến bảng điều khiển và nhấp vào Ứng dụng-PDF .
Sau đó, chọn Chuyển đổi PDF sang trong Công cụ .

Sau khi tải tệp PDF lên, hãy chọn HTML và bắt đầu chuyển đổi của chúng tôi.

Nhấp vào nút Tải xuống để nhận tệp được chuyển đổi.

Sau đó, chúng tôi có thể đọc tác phẩm của mình trong bất kỳ trình duyệt web nào.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/