Nếu không cần chỉnh sửa hoặc có giới hạn về kích thước tệp, bạn có thể chọn lưu tác phẩm của mình dưới dạng hình ảnh thay vì tài liệu PDF. Tìm kiếm công cụ để chuyển đổi công việc của bạn? Hãy dùng thử VP Online PDF Converter và bạn có thể hoàn tất quá trình chuyển đổi trong vài bước!

Cách chuyển đổi PDF sang hình ảnh

Cách chuyển đổi PDF sang hình ảnh

Đi tới bảng điều khiển ở bên trái không gian làm việc của chúng tôi, nhấp vào Ứng dụng-PDF.
Chọn Công cụ-Chuyển đổi PDF sang và tải lên tác phẩm của chúng tôi.

Chọn JPG / PNG , nhấn nút Chuyển đổi bên dưới để bắt đầu chuyển đổi của bạn.

Đối với hình ảnh, chúng ta cũng có thể chọn độ phân giải hình ảnh .

Sau khi chuyển đổi, bấm vào nút Tải xuống để lấy các hình ảnh đã chuyển đổi.

Hình ảnh sẽ được nhóm trong một thư mục nén. Giải nén thư mục và tận hưởng công việc của bạn!

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/