MS Excel là một trong những định dạng tệp mạnh mẽ nhất để lưu trữ và tính toán dữ liệu. Khi chúng tôi nhận được một tệp PDF và muốn chỉnh sửa nó trong MS Excel, chúng tôi không cần phải tự mình nhập dữ liệu vào. VP Online PDF Converter có thể giúp bạn chuyển đổi nó từ PDF sang MS Excel. Không cần máy tính, bạn có thể làm điều đó với iPhone của mình!

Cách chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone

Cách chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone

Chuyển đổi PDF sang MS Excel

Sau khi đăng nhập không gian làm việc VP Online của chúng tôi, hãy nhấn vào nút ba thanh ở trên cùng bên trái.
Sau đó, nhấn Apps-PDF .

        

Nhấp vào Công cụ- Chuyển đổi PDF sang , sau đó tải tệp PDF của bạn lên.
Chọn XLSX và bắt đầu chuyển đổi của chúng tôi.

      

Tải tệp Excel xuống iPhone của bạn sau khi chuyển đổi.

Chỉnh sửa tệp MS Excel trong iPhone của bạn

Mở tệp Excel trong trang tải xuống bằng Microsoft Excel .

      

Lưu một bản sao vào OneDrive, sau đó chúng tôi có thể bắt đầu chỉnh sửa dữ liệu.

      

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/