Microsoft Excel là một định dạng phổ biến để chúng tôi lưu trữ dữ liệu. Chúng ta có thể thực hiện các phép tính và trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ. Khi chúng tôi nhận được tệp PDF và chúng tôi muốn chỉnh sửa chúng trong Excel, chúng tôi không cần nhập dữ liệu từng cái một. Visual Paradigm Online PDF Converter có thể giúp bạn chuyển đổi PDF sang MS Excel trong một vài bước!

Cách chuyển đổi PDF sang MS Excel

Cách chuyển đổi PDF sang MS Excel

Tải tệp PDF lên không gian làm việc

Sau khi vào không gian làm việc của chúng tôi, hãy nhấp vào Ứng dụng- PDF, sau đó đi tới Công cụ và nhấp vào Chuyển đổi PDF sang. 

Tải PDF lên trang, chúng tôi cũng có thể trực tiếp kéo và thả tệp.
Chọn XLSX và nhấp vào nút Chuyển đổi bên dưới để bắt đầu chuyển đổi.

Nhấp vào nút Tải xuống ở trên để bắt đầu tải xuống tài liệu đã chuyển đổi.

Chỉnh sửa tài liệu của bạn trong MS Excel

Mở tài liệu trong MS Excel và chúng tôi có thể bắt đầu ấn bản của mình.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/