Nếu bạn muốn chuyển đổi PDF sang PowerPoint và chỉnh sửa nội dung , nhưng bạn không có máy tính bên mình, bây giờ bạn có thể thực hiện trên iPhone của mình! Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện trong một vài bước.

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint

Trong không gian làm việc của mình, chúng ta có thể mở bảng điều khiển bằng nút ba thanh ở trên cùng bên trái.
Nhấp vào PDF trong Ứng dụng.

      

Tải lên tệp PDF của bạn sau khi nhấp vào Công cụ- Chuyển đổi PDF sang .
Chọn PPTX và bắt đầu chuyển đổi của chúng tôi.

      

Tải tệp PowerPoint xuống thiết bị của bạn.

Chỉnh sửa tệp MS PowerPoint trong iPhone của bạn

Tìm tệp trong trang tải xuống và mở bằng MS PowerPoint .

      

Lưu một bản sao vào OneDrive, sau đó chúng ta có thể bắt đầu ấn bản.

      

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/