Ngay cả PDF là một định dạng tệp được sử dụng phổ biến, chúng ta vẫn cần sử dụng các định dạng tệp khác nhau trong các tình huống khác nhau. Không phải lúc nào chúng ta cũng có máy tính bên mình, nhưng chúng ta vẫn có thể chuyển đổi PDF sang MS Word bằng VP Online PDF Converter trên iPhone của mình! Hãy cùng xem cách thực hiện trong bài viết này.

Cách chuyển đổi PDF sang MS Word trên iPhone

Cách chuyển đổi PDF sang MS Word trên iPhone

Chuyển đổi PDF sang MS Word

Trong không gian làm việc VP Online của chúng tôi, nhấn nút ba thanh ở trên cùng bên trái và nhấn Apps-PDF .

      

Nhấp vào Chuyển đổi PDF sang  trong Công cụ .
Tải lên tệp PDF của bạn, chọn DOCX và bắt đầu chuyển đổi của chúng tôi.

      

Sau khi chuyển đổi, hãy tải tệp Word xuống iPhone của bạn.

Chỉnh sửa tệp MS Word trong iPhone của bạn

Chúng tôi có thể tìm thấy tệp Word trong trang tải xuống của trình duyệt của chúng tôi.
Mở nó bằng Microsoft Word .

      

Vì đây là tệp chỉ đọc, chúng tôi phải lưu một bản sao vào OneDrive .
Sau đó chúng tôi có thể bắt đầu chỉnh sửa nó.

      

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/