PDF là định dạng tệp phổ biến mà chúng ta sử dụng ngày nay. Để nâng cao trải nghiệm sử dụng, có nhiều công cụ hơn để chúng tôi chỉnh sửa PDF. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không có máy tính bên mình, bạn vẫn có thể chỉnh sửa trong iPhone của mình bằng trình chỉnh sửa VP Online PDF. Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện.

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone

Tải PDF lên VP Online

Sau khi đăng nhập không gian làm việc của chúng tôi, hãy nhấp vào nút ba thanh ở trên cùng bên trái.
Nhấp vào PDF trong Ứng dụng.

      

Nhấp vào nút Nhập , sau đó tải tệp PDF lên trang

      

Sau đó, chúng tôi có thể mở PDF qua VP Online và bắt đầu chỉnh sửa nó.

Lưu và chia sẻ PDF

Sau khi chỉnh sửa, hãy lưu tác phẩm vào Visual Paradigm Online.

     

Chúng tôi cũng có thể xuất tác phẩm dưới dạng PDF mới và tải xuống điện thoại của bạn.

      

Chúng tôi có thể xem nó trong điện thoại của mình và chia sẻ PDF cho bạn bè của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/