Khi chúng tôi muốn chọn các trang cụ thể từ một tệp PDF và sau đó lưu chúng thành một trang mới, VP Online PDF Tool là một công cụ hữu ích để chúng tôi làm điều đó. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trích xuất trang từ PDF trong một vài bước. Hãy thử ngay bây giờ!

Cách trích xuất các trang tạo thành một tệp PDF

Cách trích xuất các trang tạo thành một tệp PDF

Tải tệp PDF lên không gian làm việc

Trong không gian làm việc của chúng tôi, nhấp vào Ứng dụng-PDF dưới trang tổng quan.
Sau đó, nhấp vào Trích xuất trang PDF trong Công cụ .

Tải PDF lên công cụ, chúng tôi cũng có thể kéo và thả trực tiếp PDF vào công cụ đó.

Tất cả các trang sẽ được liệt kê trên trang, hãy chọn những trang bạn cần.
Các trang được chọn sẽ có biểu tượng dấu tích ở góc dưới cùng bên phải.

Khi hoàn tất, nhấn Extract để bắt đầu quá trình.
Tải tệp PDF đã giải nén xuống thiết bị của bạn, bạn cũng có thể đổi tên tệp trước khi tải xuống.

Chúng tôi cũng có thể chỉnh sửa PDF của mình và chuyển đổi PDF sang Flipbook kỹ thuật số bằng nút ở góc dưới cùng bên phải.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/