Đôi khi khi chúng ta muốn tổ chức các tác phẩm của mình theo cách tốt hơn, chúng ta có thể muốn hợp nhất các tệp PDF của mình. VP Online là một công cụ hữu ích để bạn hợp nhất các tệp PDF trong một vài bước . Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm điều đó.

Cách hợp nhất các tệp PDF

Cách hợp nhất các tệp PDF

Tải tệp PDF lên không gian làm việc

Sau khi vào không gian làm việc của chúng tôi, hãy nhấp vào Ứng dụng- PDF trên bảng điều khiển, nhấn Công cụ , sau đó nhấp vào Hợp nhất PDF. 

Tải tệp PDF lên trang, chúng tôi cũng có thể kéo và thả tệp trực tiếp.

Hợp nhất các tệp PDF

Có 2 cách để xem trước tệp PDF, khi bật Chế độ trang ở góc trên cùng bên phải, chúng ta có thể xem trước và chỉnh sửa thứ tự của tất cả các trang trong tệp PDF.

Chúng ta có thể kéo và thả các trang để sắp xếp lại chúng, sau đó nhấp vào Merge để bắt đầu quá trình.
(Khi bạn muốn bắt đầu lại từ việc tải các tệp PDF lên, bạn có thể nhấp vào Bắt đầu lại .)

Khi hoàn tất, hãy tải tệp PDF xuống thiết bị của bạn.
Bạn cũng có thể đổi tên tệp PDF theo nhu cầu của mình.

Hơn nữa, chúng tôi có thể chỉnh sửa PDF bằng VP Online và cũng có thể chuyển đổi PDF sang Flipbook kỹ thuật số bằng các nút bên dưới.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/