PDF là một định dạng thuận tiện để lưu trữ dữ liệu. Đôi khi, chúng tôi có thể muốn chia một tệp PDF thành nhiều tệp để lấy nét tốt hơn. Công cụ VP Online PDF có thể giúp bạn làm điều đó trong một vài bước. Tham khảo cách làm trong bài viết này và thử ngay nhé!

Cách chia PDF thành nhiều tệp

Cách chia PDF thành nhiều tệp

Tải tệp PDF lên không gian làm việc

Sau khi vào không gian làm việc của chúng tôi, hãy nhấp vào  Ứng dụng- PDF , sau đó nhấn Chia các trang PDF trong Công cụ .

Tải lên PDF, chúng tôi cũng có thể trực tiếp kéo và thả tệp vào trang.

Tách PDF

Tất cả các trang của PDF sẽ được hiển thị trên trình chỉnh sửa.


Chúng ta có thể thấy có những cái kéo giữa các trang, bấm vào chúng để cắt PDF thành nhiều phần.
Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tách  ở cuối trang.

Tải tệp nén xuống thiết bị của bạn, chúng tôi cũng có thể đổi tên tệp.
Giải nén thư mục, chúng ta có thể thấy tệp PDF được đặt bên trong.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/