Chuyển hình ảnh sang PDF là một cách tốt để chúng ta lưu trữ nhiều hình ảnh. jpg là một trong những định dạng hình ảnh phổ biến chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trình chuyển đổi VP Online PDF hỗ trợ chuyển đổi jpg sang PDF trong một vài bước. Hãy xem làm thế nào để làm điều đó trong bài viết này.

Cách chuyển đổi JPG sang PDF

Cách chuyển đổi JPG sang PDF

Trong không gian làm việc của chúng tôi, hãy nhấp vào Ứng dụng-PDF trên bảng điều khiển.
Nhấn Image to PDF dưới Tools .

Sau đó, tải JPG lên trình chuyển đổi. Chúng tôi cũng có thể kéo và thả hình ảnh trực tiếp vào trang.

Sau đó, tất cả các hình ảnh sẽ được liệt kê trên trang.

Chúng tôi có thể đặt kích thước trang và lề của PDF.

Sau khi thiết lập PDF theo nhu cầu của chúng tôi, hãy nhấp vào “chuyển đổi” để tiếp tục.
Khi hoàn tất, chúng tôi có thể đổi tên tệp PDF xuất ra và tải tệp đó xuống thiết bị của mình.
Chúng tôi cũng có thể chỉnh sửa nó bằng trình chỉnh sửa VP Online PDF hoặc biến nó thành sách lật kỹ thuật số bằng các nút ở góc dưới cùng bên phải.

Tìm hiểu thêm về VP Công cụ PDF trực tuyến

Chuyển đổi tài liệu PDF sang MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển đổi PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia tệp PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/

Cách sắp xếp lại trang trong PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-reorder-page-in-pdf/

Cách nén PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-compress-pdf/

Cách chèn siêu liên kết vào PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-insert-hyperlink-to-pdf/

Cách loại bỏ siêu liên kết trong PDF