Khi chúng tôi muốn liệt kê một tài liệu tham khảo trong tệp PDF của mình hoặc trỏ đến phần đọc thêm, chúng tôi có thể chèn một siêu liên kết đến nó. Sau đó, độc giả có thể truy cập trang web bằng cách nhấp vào các từ khóa này. Với VP Online PDF Editor , chúng ta có thể chèn nội dung được liên kết trong một vài bước. Tìm hiểu thêm trong bài viết này!

Cách chèn siêu liên kết sang PDF

Cách chèn siêu liên kết sang PDF

Sau khi đăng nhập không gian làm việc của chúng tôi, hãy nhấp vào  Ứng dụng-PDF để xem các công cụ PDF của chúng tôi.
Sau đó, nhấp vào Nhập để tải lên tệp PDF của chúng tôi.

Tải PDF lên các trang. Chúng tôi cũng có thể kéo và thả tài liệu vào trang trực tiếp.

Trong tệp PDF của chúng tôi, đánh dấu văn bản mà chúng tôi muốn chèn siêu liên kết, sau đó đi tới Bảng cài đặt , Văn bản , sau đó nhấp vào Chèn liên kết .

Sau đó, chúng tôi có thể kéo URL đến nó hoặc liên kết với sơ đồ hoặc thiết kế khác trong không gian làm việc của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể liên kết với Google+ của chúng tôi.
Nhấp vào Áp dụng để xác nhận các thay đổi.

Sau đó, chúng tôi có thể chọn chia sẻ PDF dưới dạng sách lật kỹ thuật số hoặc xuất chúng dưới dạng PDF mới và chia sẻ nó với những người khác.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/

Cách sắp xếp lại trang trong PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-reorder-page-in-pdf/

Cách nén PDF