Một số nội dung PDF có thể bao gồm siêu liên kết để đọc thêm hoặc tham khảo. Ngoài việc thêm siêu liên kết, chúng tôi cũng có thể xóa siêu liên kết khỏi PDF bằng Visual Paradigm Online PDF Editor. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Đọc thêm: Cách chèn siêu liên kết sang PDF

Cách xóa siêu liên kết trong PDF

Cách xóa siêu liên kết trong PDF

Đăng nhập không gian làm việc của chúng tôi, nhấp vào  Ứng dụng-PDF  trên bảng điều khiển.
Sau đó, nhấp vào Nhập  để tải lên tệp PDF của chúng tôi.

Tải PDF lên các trang. Chúng tôi cũng có thể kéo và thả tài liệu vào trang trực tiếp.

Trong tệp PDF của chúng tôi, đánh dấu văn bản có siêu liên kết mà chúng tôi muốn xóa. Sau đó, chuyển đến Bảng cài đặt , Văn bản , sau đó nhấp vào Chèn liên kết .

Xóa URL, sau đó nhấn Áp dụng để xác nhận.

Khi mở PDF, không có siêu liên kết trên văn bản.

Tìm hiểu thêm về Công cụ PDF trực tuyến VP

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/

Cách sắp xếp lại trang trong PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-reorder-page-in-pdf/

Cách nén PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-compress-pdf/