Chúng tôi có thể chuyển đổi các tệp hình ảnh thành PDF để lưu trữ số lượng lớn hình ảnh tốt hơn. Với sự trợ giúp của Visual Paradigm Online PDF Converter, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi nhiều hình ảnh ở nhiều định dạng khác nhau thành một tệp PDF duy nhất. Đọc bài viết này để tìm hiểu quy trình làm việc chính xác ngay bây giờ!!!

Cách chuyển file ảnh sang PDF

Cách chuyển đổi nhiều định dạng tệp hình ảnh thành một tệp PDF

Trên bảng điều khiển trong không gian làm việc của chúng tôi, chọn Ứng dụng-PDF .
Nhấp vào Hình ảnh thành PDF trong menu Công cụ.

 

Sau đó, chúng tôi có thể chọn tất cả hình ảnh của bạn và tải chúng lên trình chuyển đổi. Các hình ảnh có thể được thêm vào trang bằng cách kéo chúng vào đó.

Tất cả hình ảnh của bạn sẽ được liệt kê trong trình chuyển đổi.

Thực hiện bất kỳ thông số kỹ thuật nào về kích thước trang và lề của tệp PDF của bạn.

Sau khi điều chỉnh lần cuối, chúng tôi có thể nhấp vào “chuyển đổi” để tạo tệp PDF của bạn.
Chúng tôi có thể đổi tên và tải tệp PDF đã tạo xuống thiết bị của mình.
Bằng cách sử dụng các nút ở góc dưới cùng bên phải, chúng tôi cũng có thể chỉnh sửa nó bằng VP Online PDF

Tìm hiểu thêm về VP Công cụ PDF trực tuyến

Chuyển đổi tài liệu PDF sang MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

Chuyển đổi PDF sang MS Word trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

Chuyển đổi PDF sang MS Excel trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

Cách chuyển đổi PDF sang MS PowerPoint trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

Chuyển đổi PDF sang HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

Cách chỉnh sửa PDF trên iPhone
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

Cách hợp nhất các tệp PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

Cách thực hiện OCR trên PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

Cách xóa trang khỏi PDF bằng Công cụ PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

Cách chia tệp PDF thành nhiều tệp
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

Cách trích xuất các trang dưới dạng PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/

Cách sắp xếp lại trang trong PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-reorder-page-in-pdf/

Cách nén PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-compress-pdf/

Cách chèn siêu liên kết vào PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-insert-hyperlink-to-pdf/

Cách loại bỏ siêu liên kết trong PDF
Cách xoay trang PDF
Cách chuyển file ảnh sang PDF